Anilin

Anilin je jednou ze základních organických chemikálií používaných jako surovina pro další chemické výroby (barviva, antioxidanty, přísady do pryže a plastů, speciální chemikálie). V poslední době je zvláště žádanou základní surovinou pro výrobu komponent polyuretanových pěn – MDI (spotřeba cca 75 % produkce anilinu).

Technologie výroby anilinu katalytickou hydrogenací nitrobenzenu, poskytovaná známým licenzorem, je vyvinutá firmou BorsodChem MCHZ Ostrava, s.r.o. (dříve Moravské chemické závody) ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Tato technologie má vynikající technicko-ekonomické parametry, které ji řadí mezi nejlepší světové technologie výroby anilinu. Jednotku na výrobu anilinu tvoří tři základní technologické celky: linka (linky) hydrogenace nitrobenzenu, rektifikace anilinu, zařízení na zpracování anilinových vod.

New nitrobenzene hydrogenetion train, BorsodChem MCHZ, s.r.o. Ostrava, CR
Soubory: 

Reference

Nadpis Datumseřadit vzestupně Teritórium Zákazník Popis procesu / Kapacita Rozsah činnosti
Jednotka na výrobu anilinu 2013 Slovakia Duslo Šala

Technicko-ekonomická studie, Blok anilinu, blok nitrobenzenu, blok vodíku, vykládání surovin, nakládání produktu. Skladiště ropy.

Obnova destilační linky anilinu 2007 Czech Republic BorsodChem, MCHZ Obnova jednotky destilace anilinu

Základní projekt, prováděcí projekt

Obnova hydrogenačního uzlu výroby anilinu 2006 Czech Republic BorsodChem, MCHZ Linka hydrogenace nitrobenzenu (40 kt/rok)

EPC projekt (prováděcí projekt, dodávka zařízení, stavba, uvedení do provozu)

Rozšíření výroby anilinu 2005 Czech Republic BorsodChem, MCHZ Linka hydrogenace nitrobenzenu (40 kt/rok), výsledná kapacita 150 kt/rok; prováděcí projekt pro "off-sites" pro výrobnu vodíku (Haldor-Topsoe).

EPC projekt (prováděcí projekt, dodávka zařízení, stavba, uvedení do provozu)

Výroba anilinu 2005 Japan TOSOH Nová jednotka na výrobu anilinu (150 kt/rok)

Úvodní projektová dokumentace (Basic Design) a technická pomoc v průběhu prováděcího projektu a při uvádění jednotky do provozu.

Intenzifikace výroby anilinu 1998 Czech Republic MCHZ Ostrava Intenzifikace výroby ze 75 na 110 kt/rok - nová výrobna nitrobenzenu (Plinke), rekonstrukce jednotky čištění nitrobenzenu, stáčení a plnění zásobníků, rekonstrukce zásobníků surovin a produktů.

Projektová dokumentace pro stavební povolení, realizační projektová dokumentace, autorský dozor, činnost generálního projektanta.

Výroba anilinu 1979 Czech Republic MCHZ Ostrava Jednotka na výrobu anilinu (65 kt/rok)

Úvodní projekt. Technická pomoc v průběhu prováděcího projektu. Autorský dozor.