Kyselina dusičná


Jednou z hlavních surovin pro technologie výroby dusíkatých hnojiv a také pro technologie v oblasti výroby plastů, výbušnin je komerčně vyrobená 60-68 % kyselina dusičná (slabá kyselina dusičná). Pro výrobu dusíkatých hnojiv je přednostně používána 58-62 % kyselina dusičná. Technologický proces výroby slabé kyseliny dusičné vychází v závislosti na provozním tlaku alternativně ze dvou postupů:

• jednotlaká metoda
• dvojtlaká metoda

Jednotky využívající jednotlakou metodu jsou charakterizovány nižšími investičními náklady, avšak provozní náklady (spotřeba/konverze amoniaku a ztráty Pt-katalyzátoru) jsou mírně vyšší než u dvojtlaké metody. Jednotky s jednotlakou technologií jsou obvykle realizovány na produkci do 900 t/den (vztaženo na 100 % koncentraci kyseliny).

Jednotky s využitím dvojtlaké metody jsou více sofistikované a jsou vhodné při vyšší výrobní kapacitě, což vyhovuje současnému trendu požadavků výrobců dusíkatých hnojiv.  Investiční náklady jsou vyšší, než u jednotek s jednotlakou metodou, ale spotřeba/konverze amoniaku a ztráty Pt-katalyzátoru je nižší.

Výběr metody závisí na požadavcích odběratelů produktu, na požadavku výrobní kapacity, na cenách vstupních surovin, katalyzátoru, energií a specifických požadavcích vyplývajícími z lokálních podmínek, legislativy nebo přání zákazníka. Rozsah kapacity (flexibility) výroby kyseliny je obvykle 70-110 % nominálního výkonu výrobní jednotky.

 

Technologie
Jednotky na výrobu kyseliny dusičné nabízené CASALE PROJECT a.s. jsou založeny na technologii poskytované její sesterskou společností CASALE S.A. (Švýcarsko) www.casale.ch, kterou získala od společnosti Borealis a dříve vyvinutou společností Grande Paroisse S.A.

 

Základní vlastnosti
• Vysoká flexibilita jednotky, 70-110% nominálního zatížení
• Kapacita jednotky: 600 – 1500 t/d
• Nízká spotřeba vstupních surovin: 282-284 kg amoniaku na tunu kyseliny
• Export páry: 600-700 kg na tunu kyseliny
• Šetrnost k životnímu prostření: emise NOx a N2O méně než 100 ppmv

Jednotka kys. dusičné Maďarsko
Soubory: 

Reference

Nadpis Datumseřadit vzestupně Teritórium Zákazník Popis procesu / Kapacita Rozsah činnosti
Kyselina dusičná 2017 Sweden Yara 685 t/den dvojtlaká technologie

EPC

Kyselina dusičná 2013 Australia Orica, Newcastle 62% kys. dusičná 900 t/den dvojtlaká technologie

Projekt, dodávky, stavba, management

Kyselina dusičná 2012 USA CFI, Donaldsonville 62% kys. dusičná 1500 t/den dvojtlaká technologie

Základní projekt

Kyselina dusičná 2011 Hungary BorsodChem, Kazinbarcika 68% kys. dusičná 660 t/den dvojtalká technologie

Projekt, dodávky, stavba

Kyselina dusičná 2011 Poland ZAK, Kedzierzyn 60% kys. dusičná 900 t/den dvojtlaká technologie

Projekt, dodávky, stavba

Kyselina dusičná 2009 France GPN, Grande Quevilly 62% kys. dusičná 1500 t/den dvojtlaká technologie

Projekt, dodávky, stavba

Kyselina dusičná 2008 China Bayer Polyurethanes 68% kys. dusičná 1230 t/den dvojtlaká technologie

Projekt, dodávky, stavba

Kyselina dusičná 2007 Hungary Nitrogenmüvek 60% kys. dusičná 1500 t/den dvojtlaká technologie

Projekt, dodávky, stavba

Kyselina dusičná 2003 Czech Republic Lovochemie, a.s. 900 t/den kys. dusičné jednotlaká technologie

Projekt, dodávky, stavba

Kyselina dusičná 1999 Slovakia Duslo, a.s. 60% kys. dusičná 900 t/den jednotlaká technologie

Projekt, dodávky, stavba